"It’s funny how artistic we become when our hearts are broken."

Hotel Books, I Always Thought I Would Be Okay (via sentirsi)

(Source: notaweirdo, via dakilangstalker)

"Science investigates; religion interprets. Science gives man knowledge, which is power; religion gives man wisdom, which is control. Science deals mainly with facts; religion deals mainly with values. The two are not rivals."

― Martin Luther King Jr. (via psych-quotes)

(via furuichiisai)

"But I don’t even want a boyfriend with rock hard abs and perfect hair, those are just “extra” things that I wouldn’t mind looking at. What I really want is a boyfriend who is passionate about something, anything, so much that he smiles and lights up when he talks about it. Who isn’t afraid to hold my hand in public and introduce me to everyone as “my girlfriend”, who stares at me when I’m not paying attention and smiles because he’s happy that he’s with someone like me. Most of all I want someone who doesn’t see me the way I see myself. I want someone that loves me more than I love myself, is that really too much to ask for?"

Something I wrote when I realised all of my friends were in relationships for all the wrong reasons. (via selawa)

(via flyuptothesurface)

"Ang madalas na problema sa relasyon eh yung kapag pinapalala pa yung away. Kunwari, ok na at nagsasabi na ng totoo ang gusto pa atang marinig eh kung ano yung iniisip niya. Para bang pinipilit mo siyang aminin yung bagay na hindi naman talaga niya ginawa. Paano kayo tatagal niyan kung simpleng tiwala lang hindi mo pa maibigay? Paano pa in the long run? Relasyon na puro duda? I don’t think so na gusto mo ng ganyan palagi. Parang wala ng masarap na tulog at gising niyan. Trust your partner kung naniniwala kang mahal ka talaga niyan. At kung sa huli niloloko ka lang talaga? Well problema mo ba yun? Edi isa lang yung patunay na sinayang niya ang isang tao na handang magmahal sa kanya. Not your loss yun kaibigan. Just keep doing the right thing."